Det skal utarbeides en detaljregulering for sykkelveg med fortau på sørsiden av E18 mellom Drammensveien og Frantzebråtveien. Det er i 2019 og 2020 gjennomført et forprosjektet for løsningen som denne reguleringen skal ta utgangspunkt i. Foreslått løsning skal koble seg på løsning som planlegges for sykkel og gående i prosjektet «E18 Lysaker–Asker», og avsluttes da man treffer på eksisterende sykkelveg med fortau i etterkant av Maxbo bygget ved Drammensveien. Strekningen er omtrent 700 m lang og har i dag en gjennomsnittlig bredde på 3.5–4 meter.

Kartskisse:

Kartskisse E18 Drammensveien–Frantzebråtveien