Det skal utarbeides et forprosjekt for sykkelveg med fortau på sørsiden av E18 mellom Drammensveien og Frantzebråtveien. Forprosjektet skal koble seg på løsning som planlegges for sykkel og gående i prosjektet «E18 Lysaker–Asker», og avsluttes før man treffer på Maxbo bygget ved Drammensveien. Strekningen er omtrent 550 m lang og har i dag en gjennomsnittlig bredde på 3.5–4 meter.

Kartskisse:

Kartskisse E18 Drammensveien–Frantzebråtveien