Størstedelen av prosjektet har vært byggingen av de om lag 800 meterne sykkelekspressveg gjennom Håneskrysset, i disse inngår blant annet egen dedikert sykkelekspressbru over E18.

Ombyggingen er et ledd i utbyggingen av den gjennomgående sykkelekspressvegen fra Sørlandsparken til Andøya.

Nye av- og påkjøringsramper

Håneskrysset hadde før utbyggingen bare hatt på- og avkjøring i østlig retning på E18, men dette er nå endret. Krysset har fått ramper også i vestlig retning. Endringen er beregnet å kunne redusere trafikken gjennom det nærliggende Ronakrysset med cirka 30 prosent.

Det nye E18 Håneskrysset stod ferdig sommeren 2020.