Størstedelen av prosjektet er byggingen av de omlag 800 meterne sykkelekspressveg gjennom Håneskrysset, i disse inngår blant annet egen dedikert sykkelekspressbru over E18.

Ombyggingen er et ledd i utbyggingen av den gjennomgående sykkelekspressvegen fra Sørlandsparken til Andøya.

Nye av- og påkjøringsramper

Håneskrysset har til nå hatt på- og avkjøring kun i østlig retning på E18, dette blir nå endret. Krysset får ramper også i vestlig retning. Endringen er beregnet å kunne redusere trafikken gjennom det nærliggende Ronakrysset med omlag 30 prosent.

Nærinformasjon til beboere i Randesund/Hånes