I januar i fjor startet arbeidet. Først med hugging av trær og litt gravearbeid. Så ble det bygging av bru, rundkjøring, veger og bussholdeplass. I februar stod sykkelekspressbrua over E18 ferdig, og i slutten av mars kunne bilister ta i bruk de nye av- og påkjøringsrampene.

- Dette har vært et morsomt prosjekt å jobbe med, sier byggeleder Erling Andre Flo i Statens vegvesen. Som med alle prosjekter dukker det opp utfordringer, men heldigvis ingen større enn at de lot seg løse underveis.

- Jeg vil gjerne takke entreprenøren vår, TT Anlegg, for godt samarbeid og godt utført arbeid. Og ikke minst vil jeg takk alle naboer. Jeg forstår at det kan være utfordrende å bo så tett opp til en anleggsplass så takk for tålmodigheten dere har vist oss, forteller byggelederen.

Nå som prosjektet nærmer seg slutten, har vi funnet frem noen bilder hele anleggsperioden. Det er alltid gøy å se hvordan det hele har blitt til.

Med det takker vi alle for et godt samarbeid, og ønsker alle en god sommer.