I kommuneplan for Kristiansand er det vist sammenhengende kollektivfelt ut av byen, inkludert over ny Varoddbru, gjennom Haumyrheitunnelen og til Rona.

Østgående løp skal derfor utvides for å gi plass til kollektivfelt frem til avkjøringen til Rona. Hensikten med tiltakene er å øke levetiden i tunnelen og legge til rette for kollektivtrafikken på østsiden av Kristiansand. Vi har funnet dette hensiktsmessig å utføre dette samtidig som arbeidene med ny Varoddbru pågår.

E18 Haumyrheitunnelen, tunnelutbedringsprosjektHaumyrheitunnelen på E18 ved Varoddbrua i Kristiansand. Foto: Statens vegvesen