Vi benytter samtidig anledningen til å oppfordre bilister om å vise hensyn slik at man blir kjent med det nye kjøremønsteret på strekningen.

Det blir ingen endringer i kjøremønster for østgående E18 i retning Arendal. 

Stengning av Sømsveien nord for Varoddbrua

Omleggingen av E18 medfører at Sømsveien stenges for lokaltrafikk i retning nord (mot Rona) på strekningen hvor E18 legges om.

Stengning av avkjøringsrampe til Søm fra gamle Varoddbrua

I forbindelse med prosjektet E18 Varoddbrua vil avkjøringsrampen fra gamle Varoddbrua og ned til Sømsveien være stengt fra og med morgenen mandag den 11. mai. Denne blir stengt i en to-ukers periode som følge av arbeid med nye vann- og avløpsledninger i området. Avkjøringsrampen gjenåpnes deretter i en periode frem til rivearbeidene på den gamle Varoddbrua starter og da må den stenges igjen. Dette tidspunktet er uavklart, men mer informasjon vil komme.