Det er frem til nå boret det som kalles for en "søm" langs store deler av skjæringen (markert omtrentlig med blå strek i bildet nedenfor). Dette arbeidet nærmer seg nå ferdig og neste trinn blir sprengningsarbeid. Det vil kun bli boret og sprengt utenfor denne sømmen, altså ut mot E18.

Hvor mange ganger det sprenges kan variere fra dag til dag. Sprengningsarbeidene vil vare en stund fremover. Det blir varslet med sirene i området før sprengning og arbeidene vil i hovedsak foregå mellom klokken 07.00 og 19.00.