Sikring av skjæringen på østsiden av tunnelen fortsetter også nå som ferien er avsluttet.

Støyende arbeider

I august er det ikke planlagt støyende arbeider utover normal anleggsvirksomhet.

Nattarbeider

Det er ikke planlagt nattarbeider i august.

Trafikkavvikling

Det vil være trafikkomlegging i forbindelse med bytte til arbeid i østgående tunnelløp i månedsskifte august/september. Mer informasjon om dette vil komme når det blir aktuelt.

Fortsatt god sommer 😊