Arbeidene startes nå opp for fullt i det østgående tunnelløpet. I tillegg til å gjennomgå samme arbeider som i det nyåpnede løpet skal dette utvides til også å omfatte et kollektivfelt. Av den grunn er det også planlagt to måneders lenger varighet på arbeidene her. Planlagt ferdigstillelse av tunnelarbeidene er i mars måned neste år.

Støyende arbeider

I forbindelse med nedtaking av betongkonstruksjoner i begge ender av tunnelen vil det bli noe støyende arbeider primært på dagtid frem til kl. 19. Vi vil sms-varsle nærmeste naboer dersom det er påkrevd å jobbe utoer dette tidspunktet.    

Nattarbeider

Det er ikke planlagt nattarbeider i september.

Trafikkavvikling

Det er ikke planlagt trafikkomlegginger i nærmeste periode.