De siste anleggsarbeider for klargjøring av omkjøringsvegen for E18 vil da bli sluttført slik at denne er klar for trafikkomlegging som finner sted natt til 30. april.

Beboere i Torsvikveien vil i denne perioden få adkomst via Sømsveien fra Varoddbrusiden og virksomheter ved Ronsbukta få adkomst via rundkjøringen i Rona. Det vil ikke være mulig å passere anleggsstedet hvor den nye nedkjøringsrampa fra E18 bygges ferdig ned på Sømsveien. Gang- og sykkelvegen opprettholdes som før langs hele strekningen.

Entreprenøren vil den nærmeste uka intensivere arbeidene noe som innebærer arbeider også kommende lørdag, 25. april.

Vi oppfordrer brukere av lokalveger på Søm/Randesund om å sykle eller gå. For de som må bruke egen bil eller buss oppfordrer vi til å reise til andre tider enn i morgenrushet mellom kl 07:30 og kl 08:45.