Prosjektet omfatter plan for ny gang- og sykkelveg langs avkjøringsrampe til E18- Mosseveien, samt utbedring av bussholdeplass ved Herregårdskrysset.

Reguleringsplan vedtatt 28.02.2018 og antatt byggestart er andre halvdel av 2019.

Oversiktskart Herregardskrysset