Det skal bygges ca. 700 m ny hovedsykkelveg (3,5m) + fortau 1,75 m fra Fiskevollbukta i nord, til Hvervenbukta P i sør. Løsningen erstatter dagens trasé på turveien langs Ljanskollen. Eksisterende turvei blir værende til rekreasjonsformål.

Reguleringsplan ble vedtatt 28.02.2018, arbeidene har nå startet og er forventet ferdige høsten 2019.

Oversiktskart Herregardskrysset