E18 Bommestad–Sky

Her kan du kjøre på den planlagte vegen mellom Bommestad og Sky. Du starter i retning fra Bommestad gjennom Larviktunnelen mot Sky.

 

Delstrekning Farrisedet

Vegvesenets forslag til kryssutforming på Farriseidet.