Dokumenter knyttet til kommunedelplan med konsekvensutredning.