Utvidelse langs dagens veg tilfredsstiller ikke målet om skiltet hastighet 100 km/t.

Ved å bygge ny bru for fire felt utenfor dagens bru forbi Farriseidet kan man unngå å skilte ned hastigheten forbi Larvik. Denne løsningen åpner for ombygging av dagens av og påkjøringer, noe som vil gi en enklere og mer trafikksikker kryssløsning med lokalvegsystemet.

Alternativet har som alternativ 1, følgende varianter. I noen varianter kan deler av dagens veg frigjøres.

  • 2B ingen betongtunnel på Månejordet
  • 2C lang betongtunnel på Månejordet
  • 2D betongtunnel ved Bøkeskogen, lang fjelltunnel Larviksporten, lang betongtunnel Månejordet
  • 2E lang betongtunnel på Månejordet og fjelltunnel til krysset på Bommestad
  • 2I betongtunnel ved Bøkeskogen, lang fjelltunnel Larviksporten, lang betongtunnel Månejordet og fjelltunnel til krysset på Bommestad