Veg i dagen fra Bommestad ca 1,5 km.

Ny veg legges videre i fjelltunnel fram til Farris og føres i bru syd for Geitøya. Kort fjelltunnel på Vasvik, veg i dagen fram til krysset på Sky. Det legges inn av og påkjøringsramper for trafikk i retning Oslo-Larvik og Larvik-Oslo på Vasvik. Disse kan delvis ligge i tunnel. Trafikk til og fra Larvik fra sør betjenes med nytt kryss på Sky. Dette krysset ligger øst for regulert kryss på Sky og erstatter dette. Alternativet omfatter fjerning av eksisterende E18 på strekningen Haga-Farriseidet.

Alternativet har en variant.

  • Fjelltunnelen i Vestmarka forlenges til krysset på Bommestad

Varianten omfatter fjerning av hele dagen E18 på strekningen fra Bommestad til Farriseidet.