Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke ha ferdsel hverken til fots eller med kjøretøy inn til området i tiden:

  • Mandag 20. oktober–torsdag 24. oktober stengt kl. 07.00–19.30
  • Åpent på kveldstid og i helgen 24.–26. oktober
  • Fra mandag 27. oktober stengt hele døgnet i tre uker, til fredag 14. november kl. 19.30

Båtforeningens medlemmer kan frakte båter og utstyr gjennom anleggsområdet til/fra Farriseidet ved henvendelse for avtale til vakttelefon 468 01 148, på dagtid.

Hundeklubben, Padleklubben, Farris båtforening og Bøkeskogen og Kilens venner er orientert om stengingen, og er i dialog med Vegvesenet for midlertidige løsninger.