Omkjøringen blir via neste kryss, 47 Sky, hvor det er skiltet tilbake, samme vei som avkjøring på E18 til Larvik sørfra.

Påkjøringen til E18 nordover fra Farriseidet holdes åpen som normalt.

Årsaken til stengingen er at to store vannledninger som krysser avkjøringsrampen skal legges om. Stengingen blir varslet på skilt nord for Bommestad og i Larvikstunnelen. Omkjøringen tar kun noen få minutter ekstra.