-Det er flere grunner til at vi kan fremskynde en delåpning. Skanskas arbeider i Larvikstunnelen har gått raskere enn antatt. Vi har møtt på bedre fjell enn forventet, og det har resultert i redusert omfang av injeksjon/tetting. Sammen med en avtale om utvidet arbeidstid i tunnelen om natten, er dette noen av årsakene, sier Jørn Rinde.

Også framdriften med den 300 meter lange Bøkeskogen miljøtunnel, som er en forlengelse av fjelltunnelen, er i rute. Her har et godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør resultert i tidsbesparende løsninger for den kompliserte byggegropa ned mot Farrisvannet. Før jul var peler til fundament på plass, og nå støpes de to betongtunnelene på stedet.

Ett felt i sydgående løp og to felt i nordgående

Strekningen som kan delåpnes fra Bommestad til Farriseidet er på ca. 4 km, hvor 2,8 km av dette er den nye Larvikstunnelen. -Siden eksisterende E18 videre sydover fra Farriseidet kun har ett felt, velger vi av trafikksikkerhetshensyn å snevre inn til ett felt før tunnelens sydgående løp. I nordgående løp, derimot, kan vi bruke begge felt. I tillegg til bedre trafikkavvikling, vil delåpningen være positiv for flere boligområder i Larvik som blir kvitt dagens E18-trafikk på et tidligere tidspunkt, sier Rinde.

Fortsatt mye tunnelarbeid

I Larvikstunnelen er man godt i gang med innredningsarbeider, etter gjennomslaget i oktober i fjor. Nå jobbes det med tekniske bygg, sedimenteringsbasseng for overvann, membran og betongelementer i vegger og tak. Til våren starter det elektriske arbeidet med kabler, lys og vifter, og SRO (styring, registrering og overvåking). Tunnelen blir den mest moderne i region sør, med blant annet 96 kameraer som vil dekke hver meter, og varsle automatisk til Vegtrafikksentralen ved unormale hendelser, som fotgjengere, ting i vegbanen eller brann og ulykker. Ved slike hendelser vil VTS kunne styre bommer og variable skilt umiddelbart fra sentralen i Porsgrunn.

Sikkerhetsklarering

Før tunnelen kan åpnes for trafikk må alt det tekniske utstyret testes grundig opp mot Vegtrafikksentralen. Slik testing foregår som regel i et par måneder før en sikkerhetsklarering kan gis. -Med forbehold om at dette går i orden, mener Statens vegvesen, sammen med Skanska, at en delåpning er realistisk sommeren 2017, og datoen vi har sett oss ut er 30. juni, avslutter Jørn Rinde.

 

Det er strekningen på 4 km sydover fra Bommestad, via den nye Larvikstunnelen, som Vegvesenet nå tar sikte på å åpne ca. et halvt år før planlagt. Foto: Knut Vedeld Hovde, Statens vegvesen.Det er strekningen på 4 km sydover fra Bommestad, via den nye Larvikstunnelen, som Vegvesenet nå tar sikte på å åpne ca. et halvt år før planlagt. Foto: Knut Vedeld Hovde, Statens vegvesen.

 

Her, mellom Bøkeskogen og Farrisvannet kommer den 2,5 km lange fjelltunnelen ut, og går over i den 300 meter lange Bøkeskogen miljøtunnel. Det er to betongtunneler, dypt ned i landskapet, som skal fylles over med masser og beplantes. Eksisterende E18-bru på stedet skal rives. Foto: Knut Vedeld Hovde, Statens vegvesen.Her, mellom Bøkeskogen og Farrisvannet kommer den 2,5 km lange fjelltunnelen ut, og går over i den 300 meter lange Bøkeskogen miljøtunnel. Det er to betongtunneler, dypt ned i landskapet, som skal fylles over med masser og beplantes. Eksisterende E18-bru på stedet skal rives. Foto: Knut Vedeld Hovde, Statens vegvesen.