Skiltet omkjøring via Larvik sentrum.

Omkjøringen via Larvik sentrum er stengt for vogntog over 19,5 meter, og spesialtransport. Vogntog over 19,5 meter må vente til ny E18 åpnes. Nattparkering på rasteplasser ved Lanner, Vassbotten og Ramsum, eller annet egnet sted.

Hvis arbeidet med sammenkobling av veiene går raskere enn antatt, åpnes ny E18 tidligere enn kl. 06.00.

Omkjøringskart i Larvik 27-28.9

Illustrasjon: Knut Vedeld Hovde, Statens vegvesen

Kontakt

For ytterligere informasjon om trafikkavviklingen, kontakt:

  • Reidar Jørgensen, senioringeniør Statens vegvesen mob. 959 91 135 eller
  • Rune Lundquist, senioringeniør Statens vegvesen mob. 907 25 383

For informasjon om bygging av ny E18, Bommestad-Sky, kontakt:

  • Grethe Bodholt, hovedbyggeleder veg og tunneler Statens vegvesen mob. 907 25 786