For området Haga-Bommestad hvor det sprenges ut for ny E18 nord for Larvikstunnelen

  • Påmelding sms: «skanska Haga» til 26112
  • Utmelding sms: «skanska Haga UT» til 26112                            

For sprenging av Larvikstunnelen i Vestmarka. Aktuelt for beboere mellom Haga/Torstvedt og Månejordet

  • Påmelding sms: «skanska L» til 26112
  • Utmelding sms: «skanska L UT» til 26112                              

 For Martineåstunnelen, området Farriseidet-Sky

  • Påmelding sms: «skanska M» til 26112
  • Utmelding sms: «skanska M UT» til 26112

 For sprenging i dagen ved E18 på Sky

  • Påmelding sms: «skanska Sky» til 26112
  • Utmelding sms: «skanska Sky UT» til 26112

Det viser seg at man ikke alltid hører sirenen innendørs før sprenging. Flere ønsker derfor et varsel, så man slipper å få sprengingen helt uforberedt. Ta gjerne vare på denne annonsen, eller se facebooksiden «Statens vegvesen E18 Larvik» hvis du ønsker å aktivere varsling senere.