Bilfinger SE er et stort internasjonalt konsern som utfører ingeniør- og servicetjenester innen industri, eiendom og infrastruktur. De har mer enn 60 000 ansatte og har aktivitet i over 45 land. Dette prosjektet skal utføres av et arbeidsfelleskap mellom tyske Bilfinger Construction GmbH og polske Bilfinger Infrastructure SA, som begge eies av Bilfinger SE. For en del tekniske veginstallasjoner, overvannssystem og asfalt planlegger Bilfinger å bruke lokale underentreprenører.

Bilfinger har flere store kontrakter i Norge, bl.a. den 1200 meter lange Tresfjordbrua på E136 ved Molde, og har tidligere bygd den nye Svinesundbrua.

For Statens vegvesen var det regionvegsjef i region sør, Kjell Inge Davik som signerte kontrakten, og for entreprenøren var det Audun Aaland i Bilfinger Construction Norge og Anders Ivansson i Bilfinger Scandinavia, som tilhører samme juridiske enhet som tyske Bilfinger Construction GmbH. Kontraktsinngåelsen ble foretatt på Statens vegvesens prosjektkontor ved Farris, nært opp til byggeområdet.
Umiddelbart etter kontraktsinngåelsen går byggherre og entreprenør i gang med en samhandlingsfase, hvor man blir kjent, etablerer rutiner og gjennomgår prosjektet for felles forståelse.

Fakta om Farrisbrua:

  • Total lengde 570 meter og bredde 28 meter
  • Skråstagbru med hovedspenn av stål og betong. Hovedspennets lengde er 120 meter og holdes oppe med skråkabler fra to 70 meter høye tårn.
  • Resten av brua er utført som doble betongviadukter.
  • Tårnfundamentet er fundamentert gjennom morenemassene ned til fjell, største dybde ca. 80 meter.
  • Brua går i kurve og er svakt stigende fra Farriseidet og opp mot tunnel i Martineåsen.
  • Arkitekt/design: Rambøll/L2 Arkitekter AS

Farrisbrua med sine høyreiste tårn vil bli et landemerke i enden av Farrisvannet ved Larvik. Brufundamenteringen er omfattende og kompleks, og boring av store pilarer ned mot 80 meter har ikke vært utført i Norge tidligere.