Regionvegsjef Kjell Inge Davik kunne fornøyd overrekke blomster til den første bilen som fikk kjøre gjennom Larvikstunnelen og den 4 km nye E18-strekningen. Men bilisten ble litt forfjamset da han ble stoppet, og lurte på om han hadde kjørt feil. Han takket for blomstene, men hadde det travelt med å komme videre for å rekke en ferge. Vegvesenets folk kunne imidlertid juble etter en hektisk natt med sammenkobling av ny og gammel vei, og åpning noen få minutter etter klokka 6.

Prosjektleder_Gunn_Brungot_584

Fornøyd prosjektleder Gunn Brungot kan konstatere at den nye E18 er åpnet i Larvik. (Foto: Knut Vedeld Hovde)

Ingen snorklipp før hele prosjektet er ferdig

Siden dette bare var en delåpning på E18 Bommestad-Sky, venter vi med den store festivitasen til hele strekningen på 7,2 km og den nye Farrisbrua åpner nærmere årsskiftet, sier prosjektleder Gunn Brungot. Men hun innrømmet at det kom en liten gledeståre i øyekroken da de første bilene ble sluppet ut på den nye flotte fire-felten.

Cirka fire år fra byggestart

Kontrakten med Skanska for vei og tunneler ble inngått i 2014, og arbeidet med den 2,8 km lange Larvikstunnelen har gått veldig bra, uten store problemer. Men innredningen med alt det tekniske styrings- og overvåkingsutstyret, med dertil kalibrering og testing, har vært noe mer tidkrevende enn antatt. Det er den mest moderne tunnelen i Sør-Norge, utenfor Oslo, med over 100 detekterende kameraer og et omfattende trafikkstyringssystem ved ulykkes-hendelser.

Stor jubel i Larvik

Fra og med onsdag kveld stanset trafikken på den eksisterende E18, og stillheten ble merkbar for de mange som har vært nabo til veien i mange år. Nå som E18 går i tunnel vil ikke den gamle E18 lenger ligge som en barriere mot de fine turområdene på vestsiden mot Farrisvannet. Planene for etterbruk av denne er gang-og sykkelvei og idrettsformål som rulleski, skiløype etc. Larvik kommune og et tyvetalls lag og foreninger som var aktive pådrivere for lang tunnel i planfasen, skal feire skikkelig på den gamle E18 i kveld.

Dermed er det flere parter som jubler for den nye veien i dag.