Tilbudene varierte fra 267,5 til 326,5 millioner. - Nå starter jobben med kvalitetssjekk av entreprenørene og kontrollregning på deres kontraktstilbud, sier prosjektleder Gunn Brungot.

Mye riving før bygging

Denne siste store kontrakten på E18-prosjektet Bommestad-Sky omhandler riving av de eksisterende E18-bruene og et nytt lokalveisystem i tilknytning til av- og påkjøringer til E18 ved Larvik. Det blir et komplisert anleggsarbeid med riving av bruer over Vestfoldbanen til Skien, over flere fylkesveier og over Farriselva.

Spesielt trafikkavviklingen blir utfordrende med mange faser for omlegginger gjennom den ca. tre år lange byggeperioden. Nettopp det at man må ha trafikk gjennom anleggsområdet hele tiden, gjør at byggetiden blir noe utvidet.

Anleggsstart i april

Arbeidet starter opp etter at den nye E18 med Farrisbru og Martineåstunnel har åpnet. Hvis alt går som planlagt kan arbeidene på Farriseidet dermed startes opp i april. Det første som skal gjøres er omlegging av en høyspenttrasé som krysser det nye veisystemet. Deretter starter rivingen av E18-bruene og lokalveibruene i tur og orden.

Her er tilbyderne med priser:

  • Marthinsen og Duvholt as 267 566 709 kr.
  • NCC Norge as 299 341 056 kr.
  • Kruse Smith entreprenør as 317 824 282 kr.
  • Hag anlegg as 326 510 313 kr.