Kontrakten gjelder bygging av ca. 7 kilometer ny firefelts E18, veg og tunneler fra Bommestad til Sky, med unntak av Farrisbrua. Mesteparten av strekningen skal gå i tunnel, men det blir noe veg i dagen i hver ende og i området ved Farriseidet, hvor den nye Farrisbrua skal bygges. Den kontrakten vant Bilfinger for en drøy måned siden, og der blir det anleggsstart nettopp i disse dager.

Entreprenørfirmaene og deres tilbud er:

  • Skanska Norge AS  kr. 1.568.827.236,-
  • Leonhard Nilsen & Sønner AS  kr. 1.620.731.381,-
  • AF Gruppen Norge AS  kr. 1.631.282.316,-
  • Veidekke  kr. 1.680.719.505,-

Tilbudene skal nå kontrolleres opp mot kontraktsgrunnlaget før det gis en innstilling til Vegvesenets anbudsnemnd. En avgjørelse vil sannsynligvis være klar i løpet av en måneds tid, og arbeidene kan da starte opp rundt påsketider.

Fakta om E18 Bommestad–Sky i Larvik:

  • Ca. 7 km motorveg, inkludert den nye Farrisbrua på ca. 600 meter
  • To lange tunneler: Larvikstunnelen på 2,8 km og Martineåstunnelen på 1,3 km, inkludert støpte portaler i betong.
  • Bøkeskogen miljøtunnel på 310 meter (inngår i Larvikstunnelen), en vanntett løsmassetunnel i betong, med omfattende utførelse av byggegrop.
  • Martineåsen miljøtunnel på 90 meter (inngår i Martineåstunnelen).
  • I tillegg inngår bygging av ei overgangsbru, sedimenteringsbasseng, tekniske bygg og noen ramper.

Kontrakten inneholder alle arbeider for ferdig veg, med unntak av elektro, lys og styringssystemer. Den nye E18 vil gå gjennom et område med nærhet og avrenning til Farrisvannet, som er en stor drikkevannskilde. Dette stiller strenge  krav til miljømessige hensyn.

Trafikkmengden på strekningen varierer mellom 15 000 og 17 000 kjøretøy per døgn.