Arbeidet med Farrisbrua fører nå til at anleggstrafikken ikke lenger kan komme frem gjennom anleggsområdet ved enden av Farrisvannet. Dette gjelder anleggstransport til og fra Bøkeskogen miljøtunnel og trafikk inn til prosjektkontorene. Denne trafikken må derfor finne en ny led av og på E18, og da er rundkjøring den mest trafikksikre løsningen.

Rundkjøring på E18 er en ulempe i rushtrafikken og særlig sommerstid, med ekstra stor trafikk. For å få E18-trafikken til å flyte best mulig vil Vegvesenet og entreprenørene begrense kjøring ut fra anleggsområdet på torsdags og fredags ettermiddag og kveld. På søndager er anlegget uansett stengt. Skanska, som er entreprenør for veg og tunneler har fellesferie i uke 28, 29 og 30, så i juli vil det uansett bli lite anleggstrafikk.

Rundkjøringen får en overkjørbar sentral-øy, slik at spesialtransport og lange kjøretøy kommer greit gjennom. Den midlertidige rundkjøringen må opprettholdes til våren 2017.

I forbindelse med ferdigstillelsen, asfaltering og oppmerking etc. vil det bli nattarbeid med manuell trafikkdirigering de fire siste nettene før åpning den19. juni.

Kontaktperson trafikkavvikling:

Reidar Jørgensen, Statens vegvesen. Tlf. 95 99 11 35

Kontaktperson byggeledelse:

Jens Erik Farsjø, Statens vegvesen. Tlf. 97 17 51 76