Akse 8 Brupilarer, juli 2015Akse 8 Brupilarer, juli 2015. Foto: Knut Vedeld Hovde, Statens vegvesen

Bildet over er fra akse 8, vest for akse 7, som er selve tårnfundamentet. Det er enda to fundamenter til i retning tunnelen inn i Martineåsen. Bak søylene ser vi tunneloverbygget som beskytter jernbanen fra byggearbeidene.

 

Akse 7 Bunnpropp, juli 2015Akse 7 Bunnpropp, juli 2015. Foto: Knut Vedeld Hovde, Statens vegvesen

På bildet over ser vi det over ett mål store tårnfundamentet. De tolv pelene på 2 meters diameter er boret gjennom morenemassene ned til 80 meter og videre 3 meter inn i fjell. De er fylt med armering og betong. Betongplata her er en såkalt bunnpropp, en betongsåle i en meters tykkelse for å holde trykket fra vannet unna. Høyden her er nemlig under vannstanden i Farris. Nå skal betongpelene kappes jevnt med bunnen her, og armert betong skal støpes oppå dette, i fire meters tykkelse. Det blir da selve tårnfundamentet, som skal bære de to betongtårnene på 70 meters høyde. I juli skal armeringsjernet bindes i denne gropa, og i august skal støpen foregå.

 

Armeringsjern tårnfundament, juli 2015Armeringsjern tårnfundament, juli 2015. Foto: Knut Vedeld Hovde, Statens vegvesen

På bildet over ser vi litt av armeringsjernet til tårnfundamentet. Jernet er ferdig bøyd til av maskiner, men må legges og bindes sammen manuelt. Totalt skal det bindes opp ca. 600 tonn med armering i dette fundamentet. Vi får komme tilbake med bilde av byggverket før betongen fylles på.