På bildet ser vi fra området som skal bli Bøkeskogen miljøtunnel, via traseen for den nye Farrisbrua, til tunnelinngangen i Martineåsen. Viadukten, brua som E18 går på i dag, skal rives når den nye veien er ferdig.
Bilfinger er i gang med de ti fundamentene for den 570 meter lange Farrisbrua, og Skanska har sine aktiviteter på hver side, med Larvikstunnelen, byggegrop for Bøkeskogen miljøtunnel, og i vest med sprenging i begge ender av Martineåstunnelen.