Det er i alt ti fundamenter til den 670 meter lange Farrisbrua, men det er særlig tårnfundamentet, med sine store dimensjoner, det er knyttet størst oppmerksomhet til. Tolv pilarer, tykke stålrør med to meters diameter, skal bores ned gjennom morenemasser til fjell på ca.70-80 meters dybde. Rørene skal også bores tre meter ned i fjellet, tømmes for masser og fylles med armering og betong. Selve fundamentet som kommer oppå dette er en betongplate på ca. ett mål, i fire meters tykkelse. De 70 meter høye brutårnene skal så reise seg fra dette. Til betongdelen av brua (midtre del er i stål) og fundamentene, vil det gå med ca. 40.000 kubikk betong, eller ca. 6000 lastebillass om man vil. Dette er mer betong enn det totalt gikk med på hele Sky-Langangen-parsellen, som har flere store bruer.