Bilfinger skal støpe et brufundament og støpen inneholder ca. 800 m3 med betong. Dette er en stor og komplisert støp som det vil ta ca. 24 timer å gjennomføre. Betongen må fylles på kontinuerlig pga. herding og kvalitet.

Arbeidet vil bestå av betongbiler til og fra anlegget, betongpumper som pumper betongen og bruk av vibrator for å bearbeide betongen inne i forskalingen.

Arbeidet kan til tider være litt støyende når vibratorbehandling av betongen pågår, men arbeidet vil ikke av erfaring føre til nevneverdig sjenanse for naboer.

Bilfinger har fått tillatelse fra kommuneoverlegen til utvidet arbeidstid i en 24 timers periode for å kunne gjennomføre støpearbeidet. I tillatelsen heter det bla: Enkelpersoner som på forhånd vet at de kan rammes helsemessig ugunstig av tiltaket tilbys hotell den natten og må i så fall fremvise helseattest på dette godkjent av kommuneoverlegen.

Statens vegvesens vakttelefon: 46801148