E18 Bommestad–Sky alternativ 3Z med lang tunnel fra Haga til Farriseidet.