Tverrprofiler E18 Bommestad–Sky alternativ 3X med kort tunnel ved Haga og alternativ 3Z med lang tunnel fra Haga til Farriseidet.