Kontrakt EK1 gjelder bygging av ca. 6,5 km ny firefelts motorveg fra Bommestad til Sky i Larvik kommune. Standardklasse S9. Cirka 60 prosent av strekningen består av de to tunnelene Larvikstunnelen (2,8 km) og Martineåstunnelen (1,1 km), med noe veg «i dagen» i hver ende og i området ved Farriseidet.

Det er Skanska som har denne kontrakten, som ble inngått i februar 2014. Kontraktssummen er på 1568 millioner kroner og arbeidene startet opp våren 2014.

EK1 inneholder alle arbeider for ferdig veg, tunneler og betongkonstruksjoner, med unntak av Farrisbrua og elektro og SRO-installasjoner. Store overskudd av steinmasser er kjørt til pukkverk og deponi i området. En del av dette er knust og tilbakeført i veglinja.