Farrisbrua er 570 meter lang og 28 meter bred. Den går i horisontal kurve rundt Farrisvannets sydlige bredd. Brua blir hovedsakelig en betongbru, men den midtre delen på 120 meter blir en skråstagbru i stål, med 70 meter høye betongtårn. Brua er svakt stigende opp til tunnelportalen i Martineåsen. Den nye brua ligger nærmere Farrisvannet enn den gamle og har omtrent samme høyde.

Bruas største fundament er tårnfundamentet. Dette fundamentet består av 12 pilarer, stålrør på 2 meters diameter, som ble boret ned gjennom morenemassene til fjell, og deretter fylt med armering og betong. Dybden til fjell er her opptil 80 meter. Oppå disse pilarene ble det støpt en betongplate på ca. ett mål, i fire meters tykkelse. Tårnfundamentet er det mest krevende av bruas ti fundamenter av varierende størrelser.

Farrisbrua bygges av fellesforetaket Joint Venture Farris Bru ANS, til en kontrakt på 719 mill. kroner. (EK2). (Det var i utgangspunktet polske Bilfinger Infrastructure med 65% og tyske Bilfinger Constructions med 35%, som dannet fellesforetaket JVF ANS og fikk kontrakten med Vegvesenet. De to selskapene ble høsten 2015 kjøpt opp av henholdsvis østerrikske PORR og sveitsiske IMPLENIA, som da overtok kontrakten og fører arbeidet videre.)