Våren 2016 ble det inngått kontrakt for elektro og SRO, (styring, regulering og overvåkning). Selskapet VVB Nordic utfører dette arbeidet til en kontrakt på 98,66 mill. kroner. Det er en egen kontrakt for belysning på 10,95 mill. kroner som gikk til Multilux i november 2016.

Når det gjelder SRO, får strekningen med de to lange tunnelene svært avansert teknisk utstyr, mht. ventilasjon, belysning og overvåking. I syv store tekniske rom skal 6600 inn- og ut-signaler styre og overvåke strekningen. 110 overvåkningskameraer dekker hver eneste meter i og utenfor tunnelene. De vil detektere unormale hendelser, som straks varsles Vegtrafikksentralen. Derfra kan de styre og endre trafikken med varsellys, bommer og elektroniske skilt. Også kryssområder blir kameraovervåket, i tillegg til kø-detektorer langs strekningen. Alt det tekniske utstyret må gjennomgå en lengre testperiode før godkjenning, og trafikken kan settes på.