Utbyggingen av E18 Lysaker – Ramstadsletta er prioritert i Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 23 som ble behandlet i Stortinget 18. juni 2013. Prosjektet skal finansieres med statlig bidrag, bompenger fra Oslopakke 3 og nye bomstasjoner. Dette er første etappe i utbyggingen av E18 Vestkorridoren fra Oslo til Asker.

Fordi prosjektet forutsetter delvis finansiering med egne bomstasjoner, er det behov for en lokalpolitisk prinsipiell tilslutning til dette for at planleggingen skal kunne fortsette. Statens vegvesen har nå sendt et notat med foreløpige vurderinger av delvis bompengefinansiering av E18 Vestkorridoren til behandling i Akershus fylkeskommune, Asker, Bærum og Oslo kommune.  

Planen videre er å utarbeide endelig forslag til bompengeopplegg. Det skjer parallelt med at Vegvesenet fra høsten starter arbeidet med reguleringsplanlegging av strekningen Lysaker - Slependen. Endelig lokalpolitisk behandling av bompengeopplegget vil skje når reguleringsplanen er vedtatt.  Bompengeopplegget må til slutt godkjennes av Stortinget.

En prinsipiell tilslutning til finansieringsløsningen betyr at planleggingen kan fortsette med mål om byggestart i 2018.

Kontaktperson vedrørende bompengefinansiering:

Jon-Terje Bekken, 24058368 / 46945469 eller e-post: jon-terje.bekken@vegvesen.no

Kontaktperson vedrørende E18 Vestkorridoren prosjektet:

Knut Gløersen, 24058045/ 91196730 eller e-post: knut.gloersen@vegvesen.no