Det betyr at vi nå arbeider for fullt med å få gjort alt klart, så vi kan få en bompengeproposisjon opp for Stortinget våren 2020. Vi har også startet med en ekstern kvalitetssikring av prosjektet, på oppdrag fra Finansdepartementet.

- Det er først når finansieringen er vedtatt i Stortinget at vi kan starte å bygge. Men vi arbeider for et bompengevedtak neste vår, og for at vi da raskt kan komme i gang med forberedende arbeider, som riving og annen klargjøring for bygging av ny E18, sier prosjektlederen, som understreker at det er mye som skal på plass når man skal bygge et så stort prosjekt, samtidig med at trafikken skal gå i like mange felt gjennom «byggeplassen».

Innløsing av boliger

Vi har også startet opp igjen med innløsing av eiendommer, og konsentrerer oss for tiden om der vi skal starte å bygge, som er på Ramstadsletta. Grunnen til at vi starter der, er fordi vi skal bygge så tett inntil toglinjen at Bane Nor må stoppe togtrafikken mens vi arbeider. Disse arbeidene er av så lang varighet at det må skje om sommeren, siden det må settes opp buss for tog for lokaltoget mellom Sandvika og Lysaker. Planen er at dette skal skje sommeren 2021. Da må hus og næringseiendommer være revet.
Det er først når vi har en godkjent bompengeproposisjon at vi kan starte et mer omfattende erverv av eiendom. Frem til da er vi nødt til å konsentrere oss om der vi skal starte å bygge, for å sikre fremdrift i prosjektet.

Vi skal vurdere hvordan støyen blir med ny E18

Vår eksterne konsulent vil nå i september starte opp igjen bygningsbesiktigelser i forbindelse med støyberegninger av bygninger, både innvendig og utvendig. Disse beregningene gjelder den støybelastningen beboere tett på E18 får etter at vi har tatt i bruk nye E18. Det vil komme egne brev fra Statens vegvesen om dette.

Åpne møter med naboer

Det vil komme invitasjon til informasjonsmøter, for naboene til prosjektet, i løpet av høsten. I mellomtiden ber vi dere følge med på våre nett- og facebooksider, og ellers at dere kontakter vår nabokontakt for konkrete spørsmål.

Nabokontakt Oddrun Vågbø oddrun.vagbo@vegvesen.no  telefon 91656151