Før bompengeproposisjonen kan behandles av Stortinget, må prosjektet gjennomgå en ekstern kvalitetssikring i regi av Finansdepartementet. Målet er å få vedtatt denne i Stortinget i løpet av høsten 2019.

Når finansieringen er vedtatt i Stortinget kan arbeidet med prosjektering starte for fullt igjen. Da vil også arbeidet med å løse inn de gjenstående eiendommene starte opp igjen. Byggestart er nå utsatt til 2021.


Les mer i naboinformasjon til høyre på siden.