Reguleringsplanen for Lysaker-Ramstadsletta legger til grunn at hele anlegget mellom Lysaker og Ramstadsletta bygges ut i en samlet etappe. Revidert avtale Oslopakke 3 for 2017-2036 datert 5.juni 2016 innebærer at 1. etappe av E18-utbyggingen skal omfatte Lysaker-Strand med mål om byggestart 2018/2019.

Dette notatet beskriver hva denne etappen omfatter, hvilke arbeider som må utsettes til Høviktunnelen er ferdig og de viktigste konsekvenser en redusert etappe 1 vil ha sammenliknet med full utbygging Lysaker-Ramstadsletta. I tillegg beskrives hvilke reguleringsmessige endringer i plankart/reguleringsbestemmelser etappen medfører.