-Det er en stor og omfattende plan vi arbeider med, sier planleggingsleder Bjørn Nyquist. Vi har satt frist for innlevering til 29. januar, og håper å ha på plass en rådgiver før påske neste år.

Planarbeidet med dette store prosjektet vil pågå mesteparten av 2021 og 2022. Så skal den godkjennes i både Asker og Bærum kommuner, og så håper vi å ha en ferdig plan vedtatt i 2023.

Link til invitasjonen 

Bakgrunn

Prosjektet E18 Ramstadsletta-Slependen er en del av E18 Vestkorridoren, som omfatter E18-korridoren mellom Lysaker i Bærum kommune og Drengsrud i Asker kommune.
E18 vestover fra Oslo er i dag en av landets mest belastede veger, med mye kø og problemer for både buss og bil. Køene gir forsinkelser for kollektivtrafikken og et tidstap for vegtransporten som er av stor økonomisk betydning for samfunnet.

Det mangler også lokalveger som kan dekke det lokale reisebehovet. Eksisterende E18 har funksjon som både hovedveg og lokalveg, der det er relativt kort avstand mellom kryssene. Dette gir et komplisert kjøremønster der det ofte oppstår lokale flaskehalser, og svært ujevn avvikling og fart. Dette resulterer i uhell og ulykker.

Det går en viktig sykkelforbindelse med varierende standard langs strekningen.