Arbeidet med kommunedelplan for E18 Slependen–Asker har pågått siden februar 2012. Utvidet planområde til også å gjelde strekning Holmen–Slependen, har gitt forsinkelser. 17 desember 2015 ble forslag til kommunedelplan oversendt Asker kommune for videre behandling.