Prosjektet omfatter

  • riving og gjenoppbygging av Skjeggestad bru vest (sørgående),
  • stabilisering av grunnen under og rundt brostedet og
  • avklare og gjennomføre nødvendige tiltak på Skjeggestad bru øst (nordgående)