Prosjektet omfatter

  • riving og gjenoppbygging av Skjeggestad bru vest (sørgående),
  • stabilisering av grunnen under og rundt brostedet og
  • avklare og gjennomføre nødvendige tiltak på Skjeggestad bru øst (nordgående)

E18 Skjeggestad bruer ble åpnet 4. juli 2016.