Bilder fra sprengningen 25. mars 2015

Bilder fra anleggarbeidet E18 Skjeggestad bruer 18. mars 2015

Bilder fra pressekonferansen 21. februar 2015