Arbeidene med den nye sørgående Skjeggestad bru blir ferdig noen dager før planen, og bruene på Skjeggestad blir klargjort for trafikk i fire felt.

I den anledning har vi gleden av å invitere til en markering.

Program:

  • Kl. 11.00 Oppmøte på anvist parkeringsområde. Informasjon på grusplassen utenfor E18 før vi går ut på brua.
  • Kl. 12.00 Åpningsseremoni med snorklipp på Skjeggestad bru.
  • Kl. 12.30 Åpningsarrangementet fortsetter på grusplassen utenfor E18 taler/hilsener og enkel bevertning.


Informasjon om arbeidene på E18 Skjeggestad bruer, se faktaark.

Kontaktperson:
Jorun Sætre, kommunikasjonsrådgiver, tlf. 950 20 809

Vegforklaring:

 

Kart parkering til åpningen 4. juliKart, veg til parkeringsplassen