Øvre del, bruplata, skal støpes rett etter påske. Når det er gjort, er 157 meter av totalt 218 meter brukasse ferdig støpt. Selve brukonstruksjonen har en total lengde på 229 meter.

Støpeetappe fem og seks gjenstår. Parallelt med at brukassen ferdigstilles, starter støping av betongkantdrager.

Det gjenstår fremdeles en del arbeider utover våren. Arbeidene mot slutten av anleggsperioden vil være membran, arbeider med landkarene på begge sider, montering av støyskjermer og brurekkverk, asfaltering og vegoppmerking. En stor del av støyskjermen i glass og brurekkverk blir gjenbrukt fra brua som ble sprengt ned.

Framdriften går som planlagt slik at trafikken skal kunne settes på den nye sørgående Skjeggestad bru til sommeren.