Da blir brua koblet sammen mellom landkar i den nordre og søndre ende. Det som gjenstår av støping er kantdragerne. Deretter er det utlegging av membran, asfaltering og vegoppmerking samt montering av brurekkverk og støyskjerm.

Arbeidene går som planlagt.