Statens vegvesen er fornøyd med at vi nå kan sette trafikk på brua i ett felt før en av årets største utfartshelger.

Arbeidene på Skjeggestad har gått raskere enn planlagt, men det gjenstår noe arbeid før vi kan åpne brua for to felt. Det gjøres når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpner for fire felt på E18 Skjeggestad bruer mandag 4. juli kl. 1200.

Vi ber om at trafikantene respekterer nedsatt fartsgrense 70 km/t på strekningen.

Kontaktperson:

Avdelingsdirektør Tore Kaurin, tlf. 907 25 234