E18 er bindeleddet mellom Sverige, via Oslo, ned til Kristiansand og over til Danmark og er en del av TERN-vegnettet (Trans-europeiske vegnettet).

Skjeggestad bru vest (sørgående) ved Skjeggestad i Holmestrand kommune i Vestfold fikk den 2. februar 2015 en setningsskade/knekk da et grunnbrudd førte til forskyvning av akse 5.

Prosjektet omfatter

  • riving og gjenoppbygging av Skjeggestad bru vest (sørgående),
  • stabilisering av grunnen under og rundt brostedet og
  • avklare og gjennomføre nødvendige tiltak på Skjeggestad bru øst (nordgående)

Prosjektet skal vurdere mest mulig gjenbruk av eksisterende konstruksjoner i den hensikt å redusere tiden til gjenoppbygging.

De to bruene ble bygget i 1998 og 2001 og tatt i bruk i 2001 da nye firefelt E18 gjennom nordre Vestfold ble åpnet.
Det er fire bruer på E18 som heter Skjeggestad bruer.
Navnene ble endret i forbindelse med skiltingen på slutten av prosjektet.

Navn fra byggetida på de to bruene der raset har gått, er:

  • Mofjellbekken bru vest (sørgående).
  • Mofjellbekken bru øst (nordgående).