Firefelts motorveg:

  • Arbeidene startet sommeren 2011
  • Lengde: Ca. 25 kilometer
  • Bredde: 26 meter med midtdeler og vegskuldre
  • Fartsgrense: 80 km/t inntil alt entreprenørarbeidet er ferdigstilt

Raveien:

  • Arbeidene startet høsten 2010
  • Lengde: 10 kilometer gang- og sykkelveg