Dagens E18 er tofelts veg med midtrekkverk på deler av strekningen. Selv om E18 har brukbar standard og ca. 15 kilometer med midtrekkverk, fører stor trafikk, høy fart og mange kryss likevel til mange ulykker.
I perioden 2005-2009 var det 62 personskadeulykker på denne strekningen. Mer enn halvparten av ulykkene skyldtes påkjøring bakfra.

I samme periode var det 53 personskadeulykker på Raveien mellom Ås og Langåker. Her skyldtes 70 prosent av ulykkene påkjøring bakfra.
Raveien har dårlig standard, mye blandet trafikk og mange kryss og avkjørsler som gir mange ulykker, selv med moderat trafikk.