-Vi er veldig glade for å komme i gang med planleggingen av den viktige parsellen forbi Sandvika, sa prosjektleder i Statens vegvesen, Tom Hedalen, da kontrakten ble undertegnet.

 

Konserndirektør i Norconsult Norge, Bård Hernes, var også glad for oppdraget som betyr svært mye for konsulentselskapet. Vi har hatt vårt hovedkvarter tett ved E18 i Sandvika siden 1970-tallet.

Storkontrakt feiret med alkoholfri champagnefrokost. (Foto: Kjell Wold)Storkontrakt feiret med alkoholfri champagnefrokost. (Foto: Kjell Wold)

Stor betydning for mange

 -Å bidra til en ny vegløsning forbi Sandvika betyr veldig mye både for storsamfunnet, men også for våre 2000 ansatte, sa Hernes da kontrakten ble signert.

 – Vi har kommet frem til at det var Norconsult som hadde den beste beskrivelsen av forslag til gjennomføring av oppdraget. I tillegg hadde de det beste forholdet mellom pris og kvalitet, forteller planleggingsleder Bjørn Nyquist i Statens vegvesen.

 Oppdraget går ut på å utarbeide reguleringsplan fra Ramstadsletta til Slependen, en strekning på ca. 4,5 km hvorav ca. 3,6 km vil gå i tunnel under Sandvika. Under Sandvika vil E18 og E16 knyttes sammen i et planskilt kryss.

 I tillegg til ny E18 inngår utforming av lokalveg, GS-løsning og prioritering av kollektivtrafikk på strekningen.