Dette er firmaene som hadde meldt inn tilbud ved fristens utløp klokken 12 mandag 7. september 2020:

Terratec AS, Rambøll Norge AS, PAS Ingeniører AS og Exact Geo Survey AS

Ved Hølvik går E18 og jernbanen tett på hverandre. (Foto: Kjell Wold)Ved Hølvik går E18 og jernbanen tett på hverandre. (Foto: Kjell Wold)

- Vi starter nå å gå gjennom tilbudene og håper å he en innstilling klar om få uker, sier Geir Dehli i Statens vegevesen5

Under bygging av ny E18 Lysaker-Ramstadsletta skal det utføres setningsmålinger av bygninger og konstruksjoner i området. Det er anslått at ca. 520 boliger, 25 boligblokker og 50 næringsbygg kan bli påvirket av anleggsarbeidene i form av setninger.

Kontrakten er den første av tre leverandørkontakter på oppfølging av setninger, vibrasjonsmålinger og bygningsbesiktigelse. Vibrasjonsmålinger og bygningsbesiktigelser blir egne kontrakter som lyses ut i løpet av høsten 2020.

Setningsmålinger er nødvendig for å overvåke mulige setninger på eksisterende bebyggelse og konstruksjoner i forbindelse med anleggsarbeidene. I tillegg vil informasjonen bli benyttet som dokumentasjon ved eventuelle skadesaker på omkringliggende bebyggelse.

Oppdragene vil også omfatte nødvendig kontakt med grunneiere for gjennomføring av oppdraget. Prosjektet foregår i et område med tett bebyggelse. Frist for montering av bolter og utgangsmåling er satt til flere måneder før anleggsstart for de forskjellige områdene i prosjektet.

Deretter blir det gjennomført nye innmålinger med påfølgende rapportering i to omganger. Etter oppstart av hovedentreprisene vil det være behov for nye innmålinger av eksisterende bolter, samt oppdrag ved skadesak eller ved mistanke om setning.

Med utlysning i slutten av juni 2020 planlegger prosjektet å inngå denne kontrakten i oktober 2020. Planlagt oppstart av arbeidene er vinteren 2020/21. Avtalens varighet er omtrent 8 år, med hovedmengde av arbeid i begynnelsen ved etablering av målepunkter/bolter de første årene.